Akriv för 'naturvetenskap & geografi'

Hur många älgar finns det i Sverige?

Det finns ca 300 000 – 400 000 älgar i . Varje skjuts ca 100 000 älgar av de ca 270 000 älgjägarna. Älgjakten är reglerad i lag och bedrivs främst ut rekreationssyfte men även för dess kött och för att hålla stammen på en lämplig nivå. Varje år förekommer ca 5 000 – 6 000 viltolyckor med i .

Elgportraet han (Alces alces)

Hur många meter högt är världens högsta berg?

Världens högsta är 8 848 meter över havet och heter Mount Everest. Om man inte mäter meter över havet utan istället från bergets egentliga fot till bergets top är svaret Mauna Kea, Hawaii. Mauna Kea är 10 200 meter högt (mätt från den mittoceaniska bottnen), men endast 4 207 meter över havsytan!

Mount Everest ligger i bergskedjan Himalaya, på gränsen till Nepal, Tibet och . Första gången berget bestegs var med säkerhet 1953 av Sir Edmund Hillary och Tenzing Norgay, möjligen hade någon bestigit berget några decennier tidigare.

Everest kalapatthar crop

Hur många kilometer lång är Kinesiska muren?

Kinesiska muren är 8 852 km lång. Detta enligt en ny mätteknik, länge har den uppgets vara ca 6 400 km. Detta kan jämföras med jordens omkrets som är ca 40 000 km. Kinesiska muren är en serie murar och inte en som man lätt kan tro. Hela anläggningen med sina befästningar och murar är jordens längsta byggnadsverk. Muren byggdes för att försvara sig, de kan man kanske förstå på de 24 000 vakttorn som byggts med jämna längs muren!
Great wall of china-mutianyu 4

Kinesiska murens synlighet från rymden

En populär sägen är att den Kinesiska muren skulle vara det enda byggnadsverk som kan ses från månen. Så är det inte, det går inte. Däremot kan se muren från omloppsbanan kring vid väldigt goda väderförhållanden. Men det kan man med många andra byggnadsverk också.

Läs mer om kinesiska muren.

Hur många tänder har en vuxen människa?

Normalt har man som vuxen 28 permanenta . Man kan dock ha upp till 32 beroende av hur många visdomständer som utvecklas. Normalt har man upp till 4 st . Antalet brukar normalt vara 20 stycken. Sen finns det många som förlorar tänder i olyckor, slagsmål eller för att de borstar tänderna för sällan.

Teeth by David Shankbone

Hur många länder finns det i Afrika?

I finns 54 , ca en femtedel av världens alla länder. Sammanlagt i dessa länder bor det 900 miljoner människor vilket motsvarar en sjundedel av jordens befolkning. Afrika är jordens näst största kontinent efter Euroasien och även jordens näst största världsdel efter Asien, både vad gäller area och .

Afrika och dess länder

Hur många veckor är det på ett år?

Man brukar säga att det går 52 på ett . Det är dock inte riktigt sant då 365/7 =52,1428… Dessutom bestämdes det 1972 att en vecka börjar med måndag, internationell standard ISO 8601. Det är heller inte riktigt sant att det går 365 på ett år om man räknar med . Ett år kan alltså bestå av 53 veckor!

En månad består av 30-31 dagar.
En vecka består av 7 dagar.

Hur många tidszoner finns det i världen?

är uppdelad i  24 . Det förekommer dock vissa avvikelser, till exempel finns det vissa zoner där det är UT + 13 och UT + 14! På vissa platser använder man sig även av halvtimmar i tidszonerna.

I finns det 4 st tidszoner, 6 st om man räknar med Alaska och Hawaii! däremot klarar sig med en tidszon.

Hur många kilometer (km) är en mile?

En , eller engelska , motsvarar 1,609 344 (km). Omvänt så är 1 kilometer (km) lika med 0.621 371 192 mile.

Hur många muslimer finns det i världen?

Det går såklart inte att säga exakt hur många det finns i men en uppskattning som har gjorts menar på att det är mellan 1,2 till 1,57 miljarder muslimer i . Det skulle motsvara ca 20% av världens . Uppskattningsvis fördelat 60% i Asien samt 20% i Mellanöstern och Nordafrika. Läs mer på Wikipedia.

Hur många mil långt är Sverige?

Från norr till söder är 157 långt. Det är lika långt som det är från Sverige till Rom i Italien!