Hur många invånare har Thailand?

har ca 65 miljoner  och väldans massa turister!