Taggat: dagar

Hur många veckor är det på ett år?

Man brukar säga att det går 52 på ett . Det är dock inte riktigt sant då 365/7 =52,1428… Dessutom bestämdes det 1972 att en börjar med måndag, internationell standard ISO 8601. Det är heller inte riktigt sant att det går 365 på ett år om man räknar med . Ett år kan alltså bestå av 53 veckor!

En består av 30-31 dagar.
En vecka består av 7 dagar.

Hur många arbetsdagar är det på ett år?

Antalet på ett är mellan 224 och 229 beroende på vilka veckodagar helgdagarna infaller på. Antalet arbetsdagar får man om man tar 365 och drar bort lördagar, söndagar, helgdagar, samt 25 semesterdagar.

Arbetsdagar och arbetstimmar

Om man räknar med att vi jobbar 226 dagar , 8 timmar per dag, så blir det 1 808 timmar . Eller 75,3 dygn!

Hur många skoldagar är det på ett år?

Ett svenskt läsår ska infatta 178 skoldagar. Läsåret börjar i augusti och slutar i juni följande kalenderår.

Hur många dagar är det på ett år?

På ett är det 365 ! På ett år går det samtidigt 52 eller 12 månader.

En består av 30-31 dagar.
En består av 7 dagar.