Hur många skoldagar är det på ett år?

Ett svenskt läsår ska infatta 178 skoldagar. Läsåret börjar i augusti och slutar i juni följande kalenderår.