Taggat: världsdelar

Hur många bankomater finns det på Antarktis?

är världens sydligaste kontinent. På forskningsstationen McMurdo Station finns kontinentens enda bankomat.

Enligt vissa källor finns det två stycken bankomater på Antarktis. Den ena av dem finns där dock bara som reserv om den andra skulle sluta fungera, då service och reparationen bara görs en gång vartannat år.

Källor

Hur många kontinenter finns det?

är indelad i 5 stycken . Ofta används världsdelar och kontinenter synonymt, detta är dock inte helt korrekt. Kontinenter är inom geografin en stor sammanhängade landsmassa till skillnad från världsdelar som är mänskliga gränsdragningar.

De 5 kontinenterna är

(Läs mer…)

Hur många världsdelar finns det?

Det finns 7 stycken . Ofta används och kontinenter synonymt, detta är dock inte helt korrekt. Kontinenter är inom geografin en stor sammanhängade landsmassa till skillnad från världsdelar som är mänskliga gränsdragningar.

De 7 världsdelarna är

(Läs mer…)