Taggat: arbete

Hur många svenskar jobbar i Norge?

Antalet svenskar som jobbar i är ca 80 000! Majoriteten av dessa jobbar i Norges huvudstad, Oslo. Många Svenskar flyttar över till Norge och jobbar på grund av det är bättre betalt och att det är lättare att få . I Norge ligger arbetslösheten på ca 3 % i jämförelse med ca 9% i Sverige.

Hur många timmar är heltid?

Antalet per vecka i en heltidstjänst är mellan 36 och 40, alltså ca 8 timmar om dagen. Jobbar man mindre en kallas det .

Antal timmar i heltid

Tidsperiod Antal arbetsrimmar
Dag ca 7,5-8
Vecka ca 36-40
Månad ca 140-150
År ca 1 800

Hur många arbetsdagar är det på ett år?

Antalet på ett år är mellan 224 och 229 beroende på vilka veckodagar helgdagarna infaller på. Antalet arbetsdagar får man om man tar 365 och drar bort lördagar, söndagar, helgdagar, samt 25 semesterdagar.

Arbetsdagar och

Om man räknar med att vi jobbar 226 dagar , 8 timmar per dag, så blir det 1 808 timmar . Eller 75,3 dygn!