Hur många kilometer (km) är en mile?

En , eller engelska mil, motsvarar 1,609 344 (km). Omvänt så är 1 kilometer (km) lika med 0.621 371 192 mile.