Taggat: kontinenter

Hur många kontinenter finns det?

är indelad i 5 stycken . Ofta används världsdelar och kontinenter synonymt, detta är dock inte helt korrekt. Kontinenter är inom geografin en stor sammanhängade landsmassa till skillnad från världsdelar som är mänskliga gränsdragningar.

De 5 kontinenterna är

(Läs mer…)

Hur många världsdelar finns det?

Det finns 7 stycken . Ofta används och kontinenter synonymt, detta är dock inte helt korrekt. Kontinenter är inom geografin en stor sammanhängade landsmassa till skillnad från världsdelar som är mänskliga gränsdragningar.

De 7 världsdelarna är

(Läs mer…)