Taggat: dör

Hur många personer dör i trafiken varje år?

Varje år ca 400 personer i trafiken i . Ändå är ett av de länder i där minst antal sker, i förhållande till folkmängd. Dödsolyckornas antal sjunker hela tiden tack vare bland annat säkrare bilar, vägar med mitträcken samt sänkta hastigheter.

Antal i trafiken

År Antal döda Förändring
2010 270 75%
2009 358 90%
2008 397 84%
2007 471 106%
2006 445 101%
2005 440 91%
2004 480

Hur många dör av rökning varje år?

Varje år runt 4,9 miljoner människor i av ! På två år dör alltså lika många som det bor i

Bara i Sverige så dör ca 7 000 människor varje år och ytterligare 500 av passiv rökning.

Behöver du hjälp att sluta?