Hur många dagar är det på ett år?

På ett är det 365 ! På ett går det samtidigt 52 veckor eller 12 månader.

En består av 30-31 dagar.
En består av 7 dagar.