Taggat: år

Hur många år är världens äldsta person?

Världens just nu person är den japanska kvinnan Misawo Okawa som är 115 gammal (vintern 2014). Nedan ser ni de som varit världens äldsta för tillfället sedan HurMånga.se startades.

Från Namn Ålder som äldst
4 nov 2010 Eunice Sanborn 114
31 jan 2011 Besse Cooper 116
4 dec 2012 Dina Manfredini 115
17 dec Jiroemon Kimura 116

Äldst i världshistorien är fransyskan Jeanne Calment som föddes 1875 och dog 1997, 122 år och 164 gammal! Bland de 100 äldsta personerna i världen är 90 och endast 10 .

Källa

Wikipedias Lista över världens äldsta människor

Hur många veckor är det på ett år?

Man brukar säga att det går 52 på ett . Det är dock inte riktigt sant då 365/7 =52,1428… Dessutom bestämdes det 1972 att en börjar med måndag, internationell standard ISO 8601. Det är heller inte riktigt sant att det går 365 på ett år om man räknar med . Ett år kan alltså bestå av 53 veckor!

En består av 30-31 dagar.
En vecka består av 7 dagar.

Hur många skoldagar är det på ett år?

Ett svenskt läsår ska infatta 178 skoldagar. Läsåret börjar i augusti och slutar i juni följande kalenderår.

Hur många dagar är det på ett år?

På ett är det 365 ! På ett går det samtidigt 52 eller 12 månader.

En består av 30-31 dagar.
En består av 7 dagar.