Hur många kontinenter finns det?

Jorden är indelad i 5 stycken . Ofta används världsdelar och kontinenter synonymt, detta är dock inte helt korrekt. Kontinenter är inom geografin en stor sammanhängade landsmassa till skillnad från världsdelar som är mänskliga gränsdragningar.

De 5 kontinenterna är

  • Afrika
  • Eurasien
  • Amerika
  • Australien
  • Antarktis

Jämförelse mellan kontinenter och

Världsdelar Kontinenter
Afrika Afrika
Asien Euroasien
Europa Amerika
Nordamerika Australien
Oceanien Antarktis
Sydamerika
Antarktis