Hur många länder finns det i världen?

Det finns 245 st i varav 194 är självständiga .

Lista på alla länder i världen.