Hur många världsdelar finns det?

Det finns 7 stycken . Ofta används och kontinenter synonymt, detta är dock inte helt korrekt. Kontinenter är inom geografin en stor sammanhängade landsmassa till skillnad från världsdelar som är mänskliga gränsdragningar.

De 7 världsdelarna är

  1. Afrika
  2. Asien
  3. Europa
  4. Nordamerika
  5. Oceanien
  6. Sydamerika
  7. Antarktis

Jämförelse mellan och världsdelar

Världsdelar Kontinenter
Afrika Afrika
Asien Euroasien
Europa Amerika
Nordamerika Australien
Oceanien Antarktis
Sydamerika
Antarktis