Taggat: arbetsdagar

Hur många arbetsdagar är det på ett år?

Antalet på ett år är mellan 224 och 229 beroende på vilka veckodagar helgdagarna infaller på. Antalet arbetsdagar får man om man tar 365 och drar bort lördagar, söndagar, helgdagar, samt 25 semesterdagar.

Arbetsdagar och arbetstimmar

Om man räknar med att vi jobbar 226 dagar , 8 timmar per dag, så blir det 1 808 timmar . Eller 75,3 dygn!