Taggat: svenska kyrkan

Hur många medlemmar har Svenska kyrkan?

Svenska kyrkans logotyp

År 2009 hade ca 6,7 miljoner , vilket motsvarar ca 70% av Sveriges befolkningen. Under 2000-talet har antalet minskat med ca 1 % årligen. Innan år 1996 blev alla svenskar automatiskt i Svenska kyrkan vid födseln om deras föräldrar var . Numera blir man normalt sett medlem i samband med dopet. Ansvaret för medlemskap har alltså flyttats från staten/kyrkan till föräldrarna. Om du är osäker så kan du titta på din senaste deklaration där du kan se om du betalar kyrkoavgift.