Taggat: skelett

Hur många ben består en människas skelett av?

Människokroppen består av 206 förutom de två vi använder för att gå. Dessa 206 utgör ca. 20% av kroppens totala vikt.