Hur många personer dör i trafiken varje år?

Varje år ca 400 personer i trafiken i . Ändå är ett av de länder i världen där minst antal sker, i förhållande till folkmängd. Dödsolyckornas antal sjunker hela tiden tack vare bland annat säkrare bilar, vägar med mitträcken samt sänkta hastigheter.

Antal i trafiken

År Antal döda Förändring
2010 270 75%
2009 358 90%
2008 397 84%
2007 471 106%
2006 445 101%
2005 440 91%
2004 480