Hur många är ett dussin?

Dussin är en räkneenhet för 12.

Se även: tjog, gross, skock