Hur många län finns det i Sverige?

är uppdelat i 21 .

Dessa är: